top of page

Amblyseius swirskii tar flera olika skadedjur, men primärt larver av trips och mjöllöss. Den har otroligt god etablering i kulturer av paprika, gurka och krukväxter med pollen, som till exempel Hibiscus och Gerbera (vid temperaturer över 20 grader). Redan vid utsättning med lågt antal/kvadratmeter kan man lätt finna swirskii i kulturen.

 

Swirskii har en markant snabb uppförökning och kan återfinnas under längre tid än det vanliga tripsrovkvalstret (A. cucumeris). Swirskii är valet i långa kulturer med en födokälla i form av antigen en låg population av trips eller mjöllöss, eller i form av pollen, så att rovkvalstren har möjlighet till att uppförökas.

 

Swirskii är också valet i prydnadsväxter, i synnerhet vid problem med resistenta trips eller mjöllöss. De är verksamma både mot vanlig mjöllus och Bemisia tabaci. Man får dock räkna med fler utsättningar än i grönsaker, då det inte är så gott födounderlag i form av skadedjur.
 

Swirskii kräver en luftfuktighet över cirka 50% samt temperaturer helst över 20°C.

 

Användning

Swirskii-rovkvalster används förebyggande, mot trips och mjöllöss. De har också visat positiva resultat i inledande försök mot toppskottskvalster.

 

Dosering

1 rovkvalsterpåse på var 3:e gurk- eller paprikaplanta.

De kan kompletteras med Orius, mjöllusparasitstekel (Encarsia) och klisterskivor efter behov.

 

Produktbeskrivning
 

Påsar: 10 stycken. I varje påse är det minst 250 tripsrovkvalster från början, men inom loppet av cirka 4-6 veckor produceras det omkring 500-700 rovkvalster per påse. 10 påsar räcker till ca 10kvm.

 

Förvaring

Swirskii-rovkvalster bör fördelas direkt efter mottagandet, men de kan i nödfall förvaras 3-4 dagar vid cirka 15°C.

Swirskii mot Trips och vita flygare

285,00 krPris
    bottom of page