top of page

Nematoderna levereras i en mängd av 10 miljoner eller 50 miljoner stycken i en blandning av fin lera. Nematoderna, som också kallas rundmaskar, är mikroskopiskt små. Efter utvattning av produkten söker sig nematoderna aktivt efter sorgmyggelarver i jorden. Larverna infekteras av nematoderna och dör. Den döda larven fungerar som ett ”hölje” där nematoderna kan uppföröka sig. Dessa nematoder kan endast leva av insektslarver och skadar därmed inte plantor.

Bruksanvisning

Påsens innehåll löses upp i vatten och vattnas ut på krukjorden. Alla plantor i samma utrymme där angrepp funnits bör behandlas. Veckan efter behandlingen ska jorden hållas lätt fuktig.

Bäst effekt nås vid en jordtemperatur på 20-25 grader. 

10 miljoner räcker till behandling för 10-20 stora krukor eller en yta på 10-20 m2. 50 miljoner räcker till ungefär 50-100 m2.

Följ behandlingen

Nematoderna bekämpar endast larvstadierna i jorden. Därför syns ingen omedelbar minskning av antalet vuxna myggor, förrän efter 2-3 veckor då kommande generation sorgmyggor är bekämpade i jorden. Genom att även hänga upp gula klisterskivor kan den vuxna myggan fångas och snabbare effekt uppnås.

Nematoder mot sormyggor (blomflugor)

265,00 krPris
    bottom of page