top of page

Nematoder mot sorgmyggor, harkrank, minerare, blomstertrips mfl.
Föpackningen innehåller 50 eller 250 miljoner aktiva nematoder som förstärker naturens eget försvar mot skadedjur. 

 

Genom att vattna ner nematodlösning i jorden eller duscha bladverket ordentligt med nematodlösning kan man få bukt med larverna och på ett tidigt stadium bryta skadedjurets livscykel. 
Notera att stilen på vattenkannan bör ha minst 0,5 mm stora hål för att nematoderna ska kunna ta sig igenom.

 

Så här fungerar det:
Innehåller nematoden Steinernema feltiae samt Steinernema carpocapsae som finns naturligt i i våra jordar och använder många av våra besvärliga skadedjur som värddjur för att föröka sig i.
Giftfritt och ofarligt för barn bin och andra djur. Behandlade grönsaker sköljs bara som vanligt innan konsumtion 

Kan användas både förebyggande och som behandling.
Enkelt att applicera genom droppbevattning, spridare eller med spruta. Inga resistensproblem. 
Kan användas i IPM* och biologiska behandlingsprogram. 
Hög effektivitet på en hög jämn nivå. 
Minskar kemiska behandlingar. 
Möjlighet att i tidiga stadier av växtperioden få fram sundare frö och plantor med starka friska rötter.

En förpackning räcker till 100 eller 500 kvm.

Minimum +4 grader i marken krävs för behandlingen

Nematoder mot Harkrank mfl.

465,00 krPris
    bottom of page