top of page

Parasitstekel mot sköldlöss

Vetenskapligt namn: Microterys nietneri (Syn. M. flavus)

Innehåll 25 vuxna Användningsområde

Mot ullöss. Har även viss effekt på sköldlöss.

 

Skadedjurets biologi

Sköldlusen är ett vanligt skadedjur i växthusodlingar och inomhusmiljöer. Orangefärgad vaxsköldlus, Coccus hesperidum, och Växthussköldlus, Saissetia coffeae, är vanliga arter.

Skadorna liknar skador av vanliga bladlöss, d.v.s. de suger växtsaft och avger honungsdagg på bladen (en klibbig, söt beläggning).

Bladen missfärgas och tillväxten hämmas. Honungsdaggen utgör grogrund för sotdaggssvampar som smutsar ner plantorna och hindrar växternas fotosyntes.

Nyttodjurets biologi Honor av Microterys nietneri är gula.

Deras vingar och antenner är markerade med svarta och vita band. Hanar är svarta. Både hona och hane är 2 mm långa.

Parasiterade sköldlöss kan kännas igen genom att de har en eller flera mörka ringar under sköldens mitt, där larverna från stekeln utvecklas. En ung parasitstekel lämnar sköldlusen genom ett hål i skölden vid puppans ände, tydligt synligt ovanifrån.

Microterys utvecklas från ägg till vuxen inne i sin värd, sköldlusen.

Vid 25°C tar denna utveckling 2 veckor. Utöver att parasitera sköldlusen äter även den vuxna stekeln unga sköldlöss. Detta beteende förlänger livslängden på den vuxna stekeln. Vuxna steklar lever max 2 månader, under denna tid kan en hona lägga 70 ägg.

 

Allmänt

Microterys nietneri är mycket effektiv för att bekämpa orangefärgad växthussköldlus (Coccus hesperidum). Den är mindre effektiv vid bekämpning av andra sköldlusarter. Microterys parasiterar både unga och äldre nymf/larvstadier av sköldlusen.

Antalet ägg som läggs i sköldlusen beror på sköldlusens storlek. Upp till 7 nya vuxna steklar kan kläckas från en sköldlus.

Lägsta temperaturen för Microterys är 18°C. Temperaturer på 32°C eller mer under en längre period är dödligt för stekeln.

Microterys påverkas inte i större utsträckning av luftfuktigheten

 

 

Användning

• När man ser de första sköldlus-kolonierna måste steklarna sättas in fortast möjligt. Därefter bör man sätta in varannan vecka till dess att ett tillräckligt antal nya steklar har utvecklats.

• För god effekt rekommenderas insättning endast mars-oktober.

• Steklarna levereras som adulta

• Rekommenderad dos för prydnadsväxtproduktion är 1st/m².

För hobbyväxthus eller inomhusmiljö räcker en förpackning på 25 st till att behandla 3-5 plantor. Upprepa efter 7-14 dagar till dess att utbrottet upphört.

• Efter insättning av stekeln sprider den sig bland växterna och är omgående aktiv.

• Klimatet har stor betydelse för Microterys utvecklingstid. Högre temperatur och luftfuktighet = snabbare utveckling. Vid temperaturer under +18°C är de inte aktiva.

• Hantera förpackningen varsamt, skaka den inte!

• Öppna förpackningen nära sköldlössen eller vid plantan. Steklarna lämnar självmant förpackningen.

Förenlighet med kemikalier Stekeln är känslig mot olika kemiska bekämpningsmedel. Var därför försiktig vid bekämpning av andra skadeinsekter och sjukdomar.

Microterys nietneri

355,00 krPris
    bottom of page