top of page

BINAB är en biologisk produkt baserad på de naturligt förekommande rovsvamparna Trichoderma polysporum och Trichoderma harzianum. Dessa nyttosvampar återfinns i nästan alla typer av jord där de i mindre grad hämmar andra svampar. Genom att tillföra sådden, sticklingarna eller plantan ett överskott av dessa stammar av Trichoderma spp. kan de stärka växternas motståndskraft.

Produkten används primärt på rosor och andra prydnadsväxter, i jorden, i växthuset och mot häxringar på gräsmattan. Den kan också sprutas på plantor som gurka, tomat, jordgubb och rosor för att reducera svartfläcksjuka och gråmögel. Gråmöglet försvinner inte på redan angripna områden, men fortsatt tillväxt och spridning till friska plantor kan hindras.

BINAB etablerar sig snabbt på bladytor och i jorden och verkar på flera sätt. Trichoderma spp. producerar ämnen som hjälper sticklingen eller plantan att rota sig. De koloniserar även plantornas rötter. På så sätt bildas ett skyddande skikt som kan hindra skadliga svampar från att angripa plantan. Trichodermasvamparna kan dessutom hindra andra svampar från att utnyttja näringsämnena i jorden, och kan bryta ner vissa skadliga svampar.

Det är i ett flertal kulturer bevisat att tillförandet av Trichoderma spp. har en växtstimulerande effekt, som leder till en bättre och snabbare rotning, samt i vissa fall skördeökningar.

BINAB är väl etablerat inom yrkesodlingen och används i dag förebyggande mot flertalet svampsjukdomar i såväl växthus som på friland för potatis, snittblommor, krukväxter, gräsytor, grönsaker, blomsterlökar, bär och frukt, samt prydnadsträd.

Produkten är godkänd för ekologisk odling.

Bruksanvisning

Skydda trädgårdsväxter mot jordbundna skadesvampar genom att behandla jorden med BINAB före plantering och sådd, eller vid behov under säsongen. Blanda 2 teskedar BINAB med 10 liter vatten under omrörning. Detta räcker till 10m2 vid spridning med vattenkanna med fin stril eller spridarramp. Kontinuerlig tillsättning varannan till var fjärde vecka rekommenderas. Denna behandling kan även användas som förebyggande behandling mot häxringar.

Etablerade häxringar 

Gör täta hål med en grep i ytan där svampen växer och 30 cm utanför ringen. Blanda upp till 50 gram BINAB med 2 liter vatten under omrörning. Det räcker till 1m2 vid spridning med vattenkanna med fin stril eller spridarramp. En behandling bör räcka.

Gråmögel hos jordgubbar

Reducera angrepp av gråmögel på jordgubbar genom att behandla med BINAB från och med blomningen. Blanda 2 teskedar med 10 liter vatten under omrörning. Det räcker till 10m2 vid spridning med vattenkanna med fin stril eller spridarramp. Vid sprutning räcker det till 30 m2. Behandla direkt på plantan en gång i veckan. Vid kall och fuktig väderlek som gynnar gråmögelsvampen, behandla två gånger i veckan. Behandla vid uppehållsväder.

Svartfläcksjuka på rosor

Skydda rosorna genom att förebyggande spruta på senhösten och tidig vår med 2-4 kryddmått BINAB med 5 liter vatten (OBS! halverad vattenmängd) och ett par droppar såpa för bättre vidhäftning.  

Lagring

Produkten är en färskvara med ett bäst-före-datum beroende på förvaring: 2 år vid -18 °C; 5 månader vid +8 °C; 2 veckor vid +20 °C.

OBS! Färdig blandning måste användas inom ett dygn. 

Finns i förpackning om 40 gram.

Binab

198,00 krPris
    bottom of page