top of page

Parasitstekeln, Encarsia formosa, är ca 1 mm lång och gul och svart till färgen. De levereras som puppor klistrade på ett kort, i förpackning om 500, eller 1000 stycken. Dessa puppor kallas ”black scales” och under den första veckan kläcks pupporna genom att parasitsteklarna gnager sig ut genom ett litet hål.

Den kläckta parasitstekeln letar aktivt efter larver av ”vita flygare” att parasitera. Äggen lägger de inuti värdlarverna (som är vita). Efter ca 14 dagar svartnar dessa parasiterade larver. Efter ytterligare ca 14 dagar kläcks på nytt vuxna parasitsteklar ut ur pupparierna.

Encarsia formosa lägger endast ägg i de sista larvstadierna av "vita flygare", de dödar ej vuxna individer. Fullvuxna individer kan leva upp till 4 veckor och kommer därför flyga runt och lägga nya ägg även om nyttodjursutsättning har skett. Det kan därför vara en fördel att behandla med insektssåpa innan parasitsteklarna sätts ut.

Önskvärd temperatur vid utsättning är över 17°C.

Bruksanvisning

Parasitstekeln levereras som svarta puppor klistrade på kartong. Asken med korten öppnas först vid de angripna plantorna. Häng upp korten på plantorna skyddat från solljus.

Följ bekämpningen

De följande veckorna ska det helst komma fler och fler ”svarta puppor” på plantorna i förhållande till mjölluslarver. Det kan emellertid vara så att man måste spruta planttopparna lätt med exempelvis insektssåpa för att minska de vuxna individerna.

Mjöllusparasitstekel

255,00 krPris
    bottom of page