top of page

Etableringsgaranti

För att du ska lyckas så bra som möjligt lämnar vi garanti på fleråriga vedartade prydnadsväxter såsom träd, buskar, häckplantor, etc.
Dör växten trots att du har följt givna skötselanvisningar kompenserar vi dig med en ny växt till motsvarande värde. Samma gäller vid sortfel.

_MG_4159_edited.jpg

Reklamationsanvisningar

Om en inköpt växt inte vill ta sig och börja växa:

 • Låt växten stå kvar på växtplatsen

 • Ta en bild på växten och kontakt oss för vidare instruktioner

Gräv alltså inte upp växten innan du har rådgjort med oss!

Detta gäller också vid misstänkt sortfel.

Vid reklamation måste kvittot på växten kunna visas upp.

_MG_4223_edited.jpg

Garantier gäller enligt följande

 • Vid vårköp (1:a mars - 31:a maj) tidigast 2 månader och senast inom 3 månader.

 • Vid sommar- och höstköp (från och med 1:a Juni) inom 3 månader

Ovanstående gäller för vedartade växter inom rekommenderad zon.

Spar alltid kvitto!

_MG_4267_edited.jpg

Garantin gäller inte:

 • Om växten planterats eller sköts på ett felaktigt sätt

 • Växter som inte är planterade i rekommenderad Zon

 • Viltskador, transportskador eller andra mekaniska skador

 • Sjukdomar efter plantering

 • Tjältorka och andra vinterskador

 • Växter planterade i krukor eller andra planteringskärl

 • Perenner, krukväxter, sommarblommor eller rea varor

bottom of page