top of page

Observera! För utomhusbruk bör nematoder endast beställas i perioderna 1 maj-10 juni samt 10 augusti-1 oktober, då behandingen är verksam enbart under dessa perioder.

 

Nematoderna (Heterorhabditis sp.) levereras i en mängd av 10 miljoner eller 50 miljoner i en blanding av fin lera. Nematoderna (också kallat rundmaskar) är mikroskopiskt små. De finns naturligt i jorden, men oftast inte i tillräckligt stort antal. Efter utvattning av produkten, söker nematoderna aktivt i jorden efter öronvivellarver. När en larv är funnen, infekteras den av nematoder och dör. Infekterade larver blir ockrafärgade. Den döda larven fungerar då som ett slags ”hölje” där nematoderna uppförökas. Dessa nematoder kan endast leva av insektslarver och skadar därmed inte plantor.

Behandlingstidpunkter

Då det endast är larvstadierna av öronvivel som infekteras av nematoderna, är det viktigt att koordinera behandlingstidspunkterna med öronvivellarvens livscykel. I trädgården och på andra ”behandlingsytor” kan behandling göras i maj/juni samt i augusti /september.

Bruksanvisning

Påsens innehåll löses upp i vatten och vattnas ut på jorden vid de angripna plantorna. Veckan efter behandlingen ska jorden hållas lätt fuktig.

Bäst effekt uppnås vid en jordtemperatur på 15-25° C. 

10 miljoner räcker till en behandling av cirka 10-20 m2, och 50 miljoner till cirka 50-100 m2.

Följ bekämpningen

Bekämpningen av öronvivelns larver är mycket effektiv, men då de vuxna vivlarna kan leva i över ett år, kommer det under första året fortsättningsvis produceras ägg. Samla därför eventuella vuxna öronvivlar på natten med hjälp av en lykta, och följ bekämningen i jorden. 2 - 3 veckor efter behandlingen ska man kunna hitta döda bruna larver längs rötterna på plantan.

Nematoder mot Öronvivel

265,00 krPris
    bottom of page