top of page

Jordrovkvalster, Hypoaspis, är ett litet nyttodjur som lever i och på jorden. Som vuxen är den ca 1 mm lång och brunfärgad. Den lever av många olika skadedjur som har ett eller flera stadier i jorden, exempelvis sorgmygga, vattenflugor, tripsarter, hönskvalster och collemboler (hoppstjärtar). Både vuxna och nymfer är aktiva i bekämpningen av skadedjur. Jordrovkvalstret är snabbt och jobbar aktivt redan vid utsättningen, men eftersom den endast bekämpar skadedjur i jorden kan det ta några veckor innan effekt märks. 2500 stycken jordrovkvalster räcker till upp till 10 m2.

Jordrovkvalstret lever kvar i krukväxten så länge det finns föda, men den kommer dö ut så fort tillgången på föda försvinner en längre period, eller om jorden kraftigt torkar ut. 

Bruksanvisning 

Djuren bör sättas ut direkt efter mottagning, där bekämpning önskas. De kan användas året om vid temperaturer över 15 grader. Bäst trivs de i temperaturer mellan 15 och 30 grader. Observera att de klarar inte temperaturer under 12 grader.

Om nödvändigt kan de förvaras en kortare period innan utsättning vid en temperatur runt 15 grader. 

Varianterna på produkten innehåller antingen 2500 stycken eller 25000 stycken Hypoaspis.

Jordrovkvalster

255,00 krPris
    bottom of page